Grafické práce

Na základě požadavku zákazníka zhotovíme grafické práce, které v případě zájmu použijeme pro následující výrobu:

  • návrh a zpracování log
  • návrh a zpracování grafických manuálů
  • návrh a zpracování katalogů
  • návrh a zpracování reklamních letáků
  • návrh a zpracování reklamních poutačů
  • zpracování textových a obrazových podkladů
  • příprava dat pro tiskovou přípravu - osvity


Grafiku připravíme na základě představy zákazníka, příp. vypracujeme vlastní návrhy.

Pokud existují již hotové grafické podklady, zapracujeme je do výsledného celku a pro potřeby výroby.

Pro zefektivnění tohoto procesu (výrazně se tím sníží náklady na grafiku pro zákazníka), požadujeme, pokud možno, dodání grafických podkladů v těchto formátech:

  • Corel Draw
  • PDF
  • další formáty: eps, jpg, tif, gif, atd.

 

Data mohou být komprimována (zip)